Posts

RENUNGAN SYAFAAT PERNIKAHAN : DISATUKAN UNTUK MENOLONG : Kejadian 2:18-25

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.  Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dag…

HIDUP SELAMAT KARENA JADI BERKAT : Imamat 25:1-7

Image
TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai: "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi TUHAN. Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi dan kebun anggurmujanganlah kaurantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.  Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal pada…

MEMPEROLEH DAN MEMPERTAHANKAN HIKMAT - I Raja-raja 4:29-34

Image
Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmatdan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut,  sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana dari pada semua orang, dari pada Etan, orang Ezrahi itu, dan dari pada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol; sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah tiga ribu amsal, dan nyanyiannya ada seribu lima.  Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu; ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.

Dalam legenda pewayangan, nama Arjuna adalah nama yang tak asing lagi. Arjuna dikenal sebagai salah satu Pandawa…

JANGAN LELAH MENCINTAI INDONESIA : KISAH PARA RASUL 5:34-39

Image
Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar.  Sesudah itu ia berkata kepada sidang: "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini! Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira empat ratus orang pengikut; tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu: Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-…

IMAN MENDATANGKAN KEKUATAN MENGADA (Mazmur 25:15-22)

Image
Mataku tetap terarah kepada TUHAN, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang karai dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesakdan keluarkanlah aku dari kesulitanku! Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah, betapa banyaknya musuhku,dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku; janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung pada-Mu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya!
Dalam peringatan Idul Adha kemarin, ada satu rekan Majelis Jemaat bertanya pada saya, “Bu, dapat daging kurban berapa kemarin?”. Saya nyengir dan bilang, “ Kebalik pak, kok saya yang dapat? Harusnya bapak tanya, saya kasih daging berapa?”. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami bahwa Idul Adha yang dirayakan tidak semeriah Idul Fitri di Indonesia ini, sebenarn…

Mengembangkan Budaya Kehidupan - Bulan Budaya Klasis Priangan - Efesus 2:1-10

Image
Kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa yang dahulu kamu lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh yang sekarang bertindak dalam diri anak-anak derhaka. Kami semua juga pernah hidup sedemikian, memuaskan hawa nafsu, menunaikan kehendak tubuh dan fikiran, dan secara tabii merupakan anak-anak yang dimurkai, seperti yang lain juga.
Namun Allah, yang kaya dengan belas kasihan, kerana kasih-Nya yang amat besar kepada kita, walaupun ketika kita telah mati disebabkan kesalahan kita, telah menghidupkan kita bersama Kristus – kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya. Allah telah membangkitkan kita bersama Kristus Yesus, serta mendudukkan kita bersama-Nya di syurga, supaya pada zaman-zaman akan datang Allah dapat menunjukkan limpah kekayaan kasih kurnia-Nya dalam belas ihsan-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus.
Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman – ini bukan daripada kamu sendiri tetapi adalah kurnia Allah – bukan kerana usaha amalmu s…

TUHAN SUMBER GEMBIRAKU - Mazmur 37:1-6

Nyanyian Daud. Jangan marah oleh karena orang-orang jahat; jangan iri kepada orang yang melakukan kecurangan. Sebab, mereka akan segera dipangkas seperti rumput, dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah di dalam TUHAN dan lakukan yang baik. Tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaanmu.  Senangkanlah dirimu di dalam TUHAN, dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkan jalanmu kepada TUHAN, percayalah kepada-Nya, dan Dia akan bertindak. Dia akan mendatangkan kebenaranmu seperti terang, dan keadilanmu seperti siang hari.


Ketika kita menyaksikan video The Last Knit, kita pasti sadar betapa kejamnya sebuah ambisi dan kecanduan menghampiri manusia. Anda mungkin bertanya dalam hati, “ Kenapa sih, manusia itu tidak bisa berhenti bekerja?” Jawabnya, karena dia punya masalah dengan dirinya. Dia punya masalah dengan tangannya. Dia punya masalah dengan hidupnya. Dia membutuhkan itu, untuk memuaskan dirinya, tapi sesungguhnya, bukan itu yang dia butuhkan. Karena ketika dia memua…